Materiał Partnera
Czy ubezpieczenia rolne są obowiązkowe?

Czy ubezpieczenia rolne są obowiązkowe?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to rodzaj działalności, która nakłada na rolnika określone obowiązki prawne. Rolnictwo to trudna branża, z którą wiąże się wiele trudnych do przewidzenia zagrożeń. Z tego powodu ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003 roku nakłada na rolników obowiązek posiadania ubezpieczeń, z których mogą być pokryte ewentualne straty. Co wchodzi w skład obowiązkowych ubezpieczeń rolnych?

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu rolnemu?

Nie każdy, kto mieszka na wsi, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu rolnemu, gdyż ustawa jasno precyzuje, kto musi wykupić taką polisę. Według przepisów prawa rolnikiem jest osoba fizyczna, która posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 hektara, a także opłaca w części lub w całości podatek rolny. Jeżeli zostaną spełnione te warunki, rolnik musi opłacić ubezpieczenie nie tylko chroniące jego, ale także budynki gospodarcze czy pola uprawne.

Ubezpieczenia rolne są obowiązkowe, a brak wykupionej polisy OC wiąże się z możliwością nałożenia kary finansowej – mówi specjalista z Poznańskiego Banku Spółdzielczego. – Takie ubezpieczenie chroni interesy rolnika, gdyż w razie szkody to ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z polisy – dodaje.

Każdy rolnik może sam wybrać  firmę ubezpieczeniową, która oferuje najkorzystniejsze warunki umowy.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne

Osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstwa rolnego, muszą ubezpieczyć poszczególne jego części. Zakres polisy ubezpieczeniowej można rozszerzyć, jeżeli mieści się to w ofercie firmy ubezpieczeniowej. W skład podstawowego i obowiązkowego ubezpieczenia rolnego wchodzi:

  • Ubezpieczenie OC dla posiadaczy gospodarstwa rolnego. Jego celem jest zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkody powstałe w wyniku prowadzenia przez rolnika gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniem OC rolnika jest objęta odpowiedzialność cywilna zarówno rolnika, jak i każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika wskazanego w polisie gospodarstwa rolnego.
  • Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa. Zakres ochrony obejmuje szkody wyrządzone m.in. przez warunki atmosferyczne, ogień, osunięcia ziemi czy eksplozje. Ubezpieczenie nie dotyczy budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Oprócz wyżej wymienionych ubezpieczeń należy pamiętać, że obowiązkowe jest także ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – tak jak w przypadku wszystkich kierowców, rolnicy także mają obowiązek ubezpieczyć maszyny rolnicze i ciągniki, które wykorzystują do pracy w gospodarstwie rolnym. Warto pamiętać, że brak wymaganej polisy OC wiąże się z wysokimi karami finansowymi.

Czy ubezpieczenie obowiązkowe wystarczy?

Posiadając gospodarstwo rolne, warto się zastanowić, czy posiadanie wyłącznie obowiązkowego ubezpieczenia dla rolników lub ubezpieczenia budynków będzie wystarczające. Czy  ewentualna strata nie wpłynie na negatywną kondycję gospodarstwa, a w konsekwencji nie spowoduje trudności w jego funkcjonowaniu przez długi czas? W odpowiedzi na rosnące potrzeby rolników firmy ubezpieczeniowe oferują wiele ubezpieczeń dobrowolnych, dzięki którym rolnik może uzyskać dopłaty z budżetu państwa. Są to m.in.:

  • Ubezpieczenie upraw – polisa ubezpieczeniowa obejmuje szkody upraw rolnych (np. zboża, rzepak, kukurydza, buraki, ziemniaki, rośliny strączkowe, owoce), spowodowane przez suszę, przymrozki grad, deszcz nawalny czy powódź.
  • Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich – polisa ubezpieczeniowa obejmuje swoją ochroną zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie rolnym, np. świnie, bydło, kury, chroniąc je od następstw zdarzeń losowych powstałych w wyniku anomalii pogodowych, ognia, uboju z konieczności i innych objętych zakresem na polisie.

Choć ubezpieczenie upraw i zwierząt nie jest obowiązkiem nałożonym przez ustawę, warto wziąć je pod uwagę ze względu na możliwość uzyskania dopłaty z budżetu państwa nawet do 65%.

Kategorie
Warto przeczytać
Co wchodzi w zakres obsługi kadrowo-płacowej?
W polskich warunkach gospodarczych obsługa kadrowo-płacowa jest przedmiotem kompetencji biur rachunkowych, pracowników księgowych zatrudnionych w danej firmie, ale również biur doradztwa podatkowego. W zależności od...
Powierz obsługę kadrowo-płacową w ręce specjalistów z biura INFOTAX
Każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników, niezależnie od ustroju podatkowego, branży działalności, a także osiąganych przychodów, musi względem nich wypełnić liczne formalności. Istotne jest również prawidłowe...
Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK) i kto musi go składać?
W styczniu 2018 roku Ministerstwo Finansów nałożyło na polskich podatników obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Czym jest JPK i jakiego rodzaju dane są w nim zawarte? Kto konkretnie musi sporządzać...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe