Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Właśnie kupiłeś działkę i chcesz rozpocząć budowę domu? Musisz koniecznie uzyskać pozwolenie na budowę. Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane, by uzyskać zgodę. Dowiedz się, kto wydaje pozwolenie na budowę, jak długo jest ważne i jakie informacje zawiera. Zobacz przewodnik krok po kroku i zaplanuj budowę wymarzonego domu.

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Marzysz o domu jednorodzinnym? Budowa bez pozwolenia nie jest możliwa, więc po pierwsze musisz sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego swojej działki. Taką informację możesz uzyskać w urzędzie gminy. Jeśli okaże się, że takiego planu nie ma, trzeba wystąpić z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy.

Kolejny krok to uzyskanie wszystkich potrzebnych dokumentów poświadczających, że masz prawo do nieruchomości oraz możesz z niej korzystać. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie.

W przypadku właścicieli nieruchomości potrzebne będzie jedynie dołączenie aktualnego odpisu z księgi wieczystej. Nie posiadasz takiego dokumentu? Rozwiązaniem jest przedstawienie innego dowodu w postaci aktu notarialnego sprzedaży albo dokumentu sądowego, który potwierdza otrzymanie spadku. Pamiętaj, że jeśli nie tylko ty jesteś właścicielem, musisz koniecznie uzyskać zgodę innych współwłaścicieli.

Niezbędnym warunkiem jest przygotowanie projektu budowlanego, który obejmuje projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany. Projekt zagospodarowania działki wykonany jest na podstawie mapy do celów projektowych sporządzonej przez geodetę i zawiera m.in. informacje na temat przebiegu granic działki, a także usytuowania obiektów oraz sieci uzbrojenia terenu. Projekt architektoniczno-budowlany określa natomiast funkcję budynku oraz rozwiązania konstrukcyjne.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Teraz czas na wypełnienie wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek musisz wypełnić na formularzu urzędowym, który znajdziesz na stronie starostwa powiatowego. Dokument zawiera dane na temat inwestora, rodzaju inwestycji oraz miejsca budowy czy numeru działki.

Według art. 33 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane do wniosku trzeba dołączyć również:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz niezbędne opinie i pozwolenia, a także dokument potwierdzający, że architekt należy do Izby Architektów,
  • oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowalnych,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • wypis z rejestru gruntów twojej działki oraz sąsiednich,
  • warunki techniczne dostawy mediów.

Teraz pozostaje poczekać na wydanie decyzji. Jeśli określone wymagania nie zostaną spełnione, to zgodnie z prawem budowlanym organ może nie wydać decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast może zlecić usunięcie wszelkich nieprawidłowości. Na decyzję o pozwoleniu możesz czekać do 65 dni.

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Zgodnie z przepisami pozwolenie na budowę może wydać starosta, wojewoda lub ewentualnie okręgowe urzędy górnicze w dziedzinie górnictwa w przypadku zakładów i obiektów górniczych.

Decyzja o pozwoleniu na budowę zawiera szczegółowe wytyczne i zalecenia co do budowy, w tym m.in. informacje na temat warunków zabezpieczenia terenu, prowadzenia robót, nadzoru budowlanego, czasu użytkowania i terminów rozbiórki nieużytkowanych obiektów.

Pozwolenie na budowę i co dalej?

Gdy wniosek spełnia wszystkie potrzebne warunki, otrzymasz z urzędu decyzję o pozwoleniu na budowę. Możesz odebrać ją samodzielnie, udzielić komuś pełnomocnictwa lub otrzymać dokument pocztą. Wraz z pozwoleniem urząd dołącza też dwa egzemplarze projektu budowlanego. Jeden egzemplarz pozostaje w urzędzie, a drugi przesyłany jest do nadzoru budowlanego.

Otrzymasz też dziennik budowy, który musisz wypełnić. Koniecznie sprawdź, czy dziennik jest opieczętowany, a na stronie głównej znajdują się niezbędne informacje. Musisz też zgłosić termin rozpoczęcia prac. Po uzyskaniu pozwolenia masz 3 lata na rozpoczęcie budowy od dnia otrzymania decyzji. Pamiętaj też, że nie możesz przerwać budowy na okres dłuższy niż 3 lata.

Źródło: biznes.gov.pl

Kategorie
Warto przeczytać
Jak obliczyć stateczność skarpy?
Ocena nośności i stabilności terenu są jednymi z kluczowych zagadnień przy projektowaniu nowych inwestycji oraz prowadzeniu prac remontowych i modernizacyjnych istniejących obiektów. Zagrożenie powstawaniem osuwisk może...
Usługi geotechniki i geologii inżynierskiej w województwie łódzkim
Każda inwestycja prywatna czy publiczna związana między innymi z budową domów, hal produkcyjno-magazynowych, wieżowców korporacyjnych, stacji benzynowych, mostów, dróg, czy obiektów użytku publicznego, związana jest z...
Zakład usług geodezyjnych Geo Nord - kompleksowe usługi geodezyjne
Jeśli w związku z realizacją inwestycji potrzebujesz usług firmy geodezyjnej, możesz skorzystać z pomocy Geo-Nord z Ustki. Zatrudnieni w niej specjaliści zajmują się wykonywaniem pomiarów w terenie, w tym pomiarów...
Znajdź geodetów