Materiał Partnera
Jakie elementy powinna zawierać prawidłowo sporządzona dokumentacja hydrologiczna?

Jakie elementy powinna zawierać prawidłowo sporządzona dokumentacja hydrologiczna?

Na początek warto sobie odpowiedzieć na pytanie: czym jest dokumentacja hydrologiczna? Jest to zbiór rezultatów badań związanych z wodą na danym terenie. Najczęściej wykonywany jest wraz z dokumentacją geologiczną, tworząc w ten sposób dokumentację hydrogeologiczną wymaganą przez rozporządzenie i akceptowaną przez odpowiedni organ po wcześniejszym sprawdzeniu znajdujących się w niej informacji. 

Co musi się znajdować w dokumentacji hydrogeologicznej?

Informacje oraz ustalenia techniczne, które muszą zostać zamieszczone w dokumentacji hydrogeologicznej, zostały dokładnie określone przez rozporządzenie Ministra Środowiska. Składa się ona z dwóch części: tekstowej oraz graficznej.

Część tekstowa dokumentacji hydrogeologicznej zawiera w kolejności: stronę tytułową, kartę informacyjną dokumentacji, kopię koncesji albo decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych, albo projekt robót geologicznych (zależnie od wymagań), część opisową, spis literatury i materiałów archiwalnych, które zostały wykorzystane przy sporządzeniu dokumentacji.

Część graficzną stanowią: wykresy, mapy i przekroje hydrogeologiczne.

Dokumentacja hydrogeologiczna jest sporządzana na podstawie wykonanych przez ekspertów badań budowy geologicznej terenu (dokumentacja geologiczna) oraz występujących na nim warunków hydrologicznych (dokumentacja hydrologiczna). Konieczne jest do tego zbadanie składu chemicznego i właściwości wód, wykonanie precyzyjnego opisu warunków występowania wód podziemnych oraz sporządzenie dokładnej charakterystyki warstw wodonośnych. Na podstawie wyników badań przeprowadzane są obliczenia oraz sporządzane są wykresy, które zostaną dołączone do dokumentacji hydrogeologicznej.

Usługi z zakresu sporządzania dokumentacji hydrologicznej i geologicznej świadczą firmy, takie jak GEOTEST.

Kiedy wymagana jest dokumentacja hydrogeologiczna?

Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji hydrogeologiczna jest wymagane zawsze, gdy na danym terenie mają zostać przeprowadzane jakiekolwiek prace geologiczne i hydrologiczne. W szczególności należy do nich:

  • Odwodnienia terenu,
  • Wykonanie lub likwidacja otworów wiertniczych,
  • Wykonanie głębokich wykopów,
  • Planowany pobór wody podziemnej do działalności gospodarczej,
  • Planowany pobór wody podziemnej do działalności rolniczej,
  • Wykonywanie odwiertów geotermalnych,
  • Planowane składowanie odpadów lub innych substancji na powierzchni ziemi, lub w gruncie.

Dokumentacje hydrogeologiczną można również sporządzić w celu prawidłowego oszacowania wartości gruntów.

Kategorie
Warto przeczytać
Geodeta, którego szukasz – poznaj firmę AFS Radosław Bernaciak
Dobry geodeta musi posiadać duże doświadczenie, oferować szeroki zakres usług i dysponować precyzyjnym sprzętem pomiarowym. Wszystko to znajdziemy w firmie, którą prowadzi Radosław Bernaciak. Skorzystanie z jego...
Czym zajmuje się ZUD i kiedy potrzebne jest uzgodnienie dokumentacji projektowej?
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej jest to istniejący w większości starostw powiatowych organ, który zajmuje się koordynacją projektów zgłaszanych przez inwestorów. Planujesz budowę poza własną działką?...
O podstawowym sprzęcie geodezyjnym z firmą GD Geodezja
To, jakie usługi świadczą firmy geodezyjne z pewnością wiedzą osoby, które mają za sobą etap budowania domu jednorodzinnego lub chciały podzielić nieruchomość i sprzedać jedynie część posiadanej działki. Warto jednak...
Znajdź geodetów