Materiał Partnera
Jakie usługi wykonuje Geodezja BTM?

Jakie usługi wykonuje Geodezja BTM?

Geodeta z firmy Geodezja BTM uczestniczy w całym procesie inwestycji. Wykonuje m.in. pomiary działek, gruntów i powykonawcze obiektów inwestycyjnych, mapy projektowe, przygotowuje wnioski o warunki zabudowy i wytycza granice terenu. Praca specjalisty rozpoczyna się w chwili, kiedy uzyskujemy pozwolenie na budowę obiektu. Możemy zatrudnić geodetę, jeszcze przed zakupem, by sprawdził grunt.

Na czym polega tyczenie budynku przez firmę Geodezja BTM?

Geodezyjne tyczenie obiektów budowlanych ma na celu usytuowanie planowanego obiektu na gruncie zgodnie z projektem inwestycji. Dotyczy wewnętrznych wymiarów budynku oraz jego usytuowania wobec istniejących sąsiednich obiektów. Ważna jest również lokalizacja względem granic nieruchomości lub działki. Wytyczenie budynku jest bardzo istotnym zakresem działań, ponieważ umożliwia zrobienie wizualizacji bryły obiektu

Musi być wykonane bardzo dokładnie, ponieważ od niego zależy przebieg kolejnych etapów budowlanych. Od tego procesu rozpoczynana się realizacja inwestycji. Tyczeniem zajmują się geodeci z firmy Geodezja BTM Geodeta Uprawniony Barbara Trzmielewska Sp. z o.o., posiadają bowiem wiedzę i doświadczenie. Proces wykonuje się po wstępnie przeprowadzonych pracach ziemnych, z tego względu, że podczas realizacji zadania wbijane są paliki, które uległyby zniszczeniu poprzez usuwanie humusu. Ekspert musiałby w tej sytuacji wszystko zaczynać od nowa. Ten etap tworzy zarys domu, przyłączy i fundamentów.

Co wchodzi w zakres tyczenia budynku?

Tyczenie budynku wymaga zrobienia szczegółowych pomiarów, przy pomocy specjalnych łat. Firma Geodezja BTM Geodeta Uprawniony Barbara Trzmielewska Sp. z o.o. dokonuje wyznaczenia granic budynku względem granic terenu. 

Nieprawidłowe wyprowadzenie punktów może doprowadzić do rozbiórki domu, jeśli będzie położony zbyt blisko działki sąsiada, gdyż jest to niezgodne z przepisami – mówi ekspert. 
Najczęściej odbywa się ono poprzez wyprowadzenie głównych ścian i elementów konstrukcyjnych. Jego rolą jest również wytyczenie tzw. zwanego poziomu 0, wyznaczającego poziom posadzki jako punktu odniesienia dla obiektu. Pomiary muszą być bardzo dokładne, ponieważ tylko wtedy zapewniają poprawne rozmieszczenie domu względem gruntów i punktów w otoczeniu. Dokonuje się ich przy użyciu łat niwelacyjnych i cyfrowego niwelatora, pozwalającego na bezbłędną ocenę odległości, jak i nachylenia. W kolejnym etapie geodeta sprawdza poprawność wykonanych prac. 
Kategorie
Warto przeczytać
Szukasz działki pod budowę domu? Zadbaj o profesjonalne badanie gruntu!
Choć obowiązujące prawo budowlane nie nakłada na inwestora bezpośredniego obowiązku przeprowadzenia badania gruntu, nie jest to sprawa, na pominięciu której, powinno się szukać oszczędności. Zaniedbanie tego procesu...
Co warto wiedzieć o geodezyjnej obsłudze inwestycji?
Większość inwestycji budowlanych dotyczących działek wymaga tak zwanej obsługi geodezyjnej inwestycji, czyli wszelkich przedsięwzięć geodezyjnych realizowanych podczas wszelkiego rodzaju inwestycjach budowlanych...
Podział nieruchomości – etapy i wybór wykonawcy
Posiadanie działki budowlanej, rekreacyjnej, uprawnej wiąże się z możliwością jej podziału, niezbędnego na przykład do przekazania jej dwójce dzieci lub sprzedaży części gruntu. Taki podział związany jest z...
Znajdź geodetów
Jak nie tracić klientów?

Jak nie tracić klientów? Podpowiadamy!

Reklamuj się u nas