Materiał Partnera
Na czym polegają pomiary geodezyjne podczas budowy domu

Na czym polegają pomiary geodezyjne podczas budowy domu

Kiedy już znajdziecie działkę pod budowę swojego wymarzonego domu, to musicie pamiętać, że przed kupnem materiałów budowlanych konieczne jest poczynienie kilku ważnych kroków, w realizacji których konieczne jest wykonanie przez geodetę.

Istota pomiarów

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych jest kluczową czynnością w procesie budowy każdego budynku, w tym domów mieszkalnych. Wykonuje się je w celu aktualizacji mapy do celów projektowych, wytyczenia oraz odbioru domu, dlatego bez nich nie można rozpocząć i zakończyć budowy. Pomiarów dokonuje specjalista jakim jest geodeta. Część z nich jest niezbędna do uzyskania zgody na budowę jak np. wykonanie mapy do celów projektowych. Inne wykonuje się po uzyskaniu przez właściciela działki zgody  na budowę domu. Aby móc zamieszkać w nowo wybudowanym domu konieczny jest jego odbiór. Dokonuje się go m.in. na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Co zawiera mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to mapa, na której projektant wrysowuje planowany budynek oraz propozycje podłączenia go do mediów, takich jak np. woda, prąd czy kanalizacja. Zgodnie z przepisami wykonuje się ją w skali 1:500 na dokumentach pobranych z właściwego Starostwa Powiatowego. Rolą geodety jest zmierzyć i nanieść na tej mapie wszystkie elementy, których brakuje i usunąć te, których już na działce nie ma. Jako wynik pomiarów otrzymuje się mapę papierową lub w wersji cyfrowej, stanowi ona podstawę pracy dla projektanta.

Jak wytycza się budynek w terenie

-Wytyczenie budynku potrzebne jest przede wszystkim ekipie budowlanej, bo dzięki tej czynności fachowcy będą mieć pewność, w którym miejscu działki muszą zacząć prace – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski.

Wytyczenie polega na określenie przez geodetę miejsca posadowienia budynku w oparciu o otrzymaną dokumentację projektową. W ramach wytyczenia wbija się w grunt ławy budowlane z zaznaczonymi na nich osiami konstrukcyjnymi budynku. Na ławach umieszcza się wysokość ławy budowlanej, która pozwala wyznaczyć poziom posadowienia fundamentów i posadzki parteru domu.

Po wykonaniu poprzedniego kroku do pracy przystępuje ekipa budowlana, która przygotowuje wykopy pod wylanie ław fundamentowych. Nad pracami ekipy czuwa kierownik budowy, którego zadaniem jest weryfikacja przeprowadzonych czynności.

Warto wiedzieć, że wytyczenie musi zostać potwierdzone wpisem w dziennik budowy.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza po zakończeniu budowy

Kiedy dom zostanie już postawiony ponownie musisz korzystać z usług geodety. Na tym etapie dokładnie mierzy on dom wraz z wykonanymi przyłączami i instalacjami oraz nanosi go na mapy zasobu geodezyjnego. Jako wynik pomiaru otrzymujesz potwierdzoną przez geodetę papierową mapę powykonawczą. Geodeta sprawdza również czy budynek został wybudowany w tym samym miejscu i kształcie w jakim był projektowany. Zgodność potwierdza odpowiednim dokumentem, który razem z mapą jest niezbędny do odbioru budynku.

Mapa powykonawcza oraz informacja uprawnionego geodety o wynikach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej są jednymi z dokumentów niezbędnym do zawiadomienia o zakończeniu budowy składanego do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który kończy etap budowy. 

Kategorie
Warto przeczytać
Co warto wiedzieć o geodezyjnej obsłudze inwestycji?
Większość inwestycji budowlanych dotyczących działek wymaga tak zwanej obsługi geodezyjnej inwestycji, czyli wszelkich przedsięwzięć geodezyjnych realizowanych podczas wszelkiego rodzaju inwestycjach budowlanych...
Podział nieruchomości – etapy i wybór wykonawcy
Posiadanie działki budowlanej, rekreacyjnej, uprawnej wiąże się z możliwością jej podziału, niezbędnego na przykład do przekazania jej dwójce dzieci lub sprzedaży części gruntu. Taki podział związany jest z...
Jak stworzyć mapę do celów projektowych?
Zrealizowanie inwestycji budowlanej wiąże się z licznymi przepisami, które muszą być przestrzegane, jeśli plan ma dojść do skutku. Bez tego podjęte prace nie są zgodne z prawem. Jednym z warunków jest stworzenie...
Znajdź geodetów