Materiał Partnera
Rozgraniczenie spornych nieruchomości gruntowych z firmą Malmar

Rozgraniczenie spornych nieruchomości gruntowych z firmą Malmar

Granice działki nieraz bywają przyczyną sąsiedzkich sporów. Gdy nie da się ich jednoznacznie określić, warto złożyć wniosek o rozgraniczenie nieruchomości, który pozwala ustalić, jak daleko sięga prawo własności. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa uprawniony geodeta. Mieszkańcy Siemiatycz i okolic zainteresowani procedurą rozgraniczeniową mogą skorzystać z usług firmy Malmar.

Niejasny przebieg granicy

W przypadku istnienia wątpliwości co do przebiegu granicy między nieruchomościami, należy zainicjować postępowanie rozgraniczeniowe. Taka sytuacja ma miejsce, zwłaszcza gdy linie podziału są uwidocznione na mapach, lecz nie zostały wykazane w terenie. Wówczas podstawę dochodzenia praw własności stanowi ponowne określenie i utrwalenie punktów granicznych, co wymaga jednak dopełnienia licznych formalności.

Aby sprawa nabrała tempa, właściciel działki powinien złożyć wniosek do odpowiedniego organu, a także dołączyć do niego niezbędną dokumentację. Z pewnością przydatny będzie wydruk z księgi wieczystej, wypis z rejestru ewidencji gruntów, kopia mapy ewidencyjnej, a także potwierdzenie prawnego tytułu do nieruchomości. We wniosku można ponadto wskazać osobę, która przeprowadzi czynności rozgraniczające.  Do podmiotów godnych polecenia w tym zakresie zaliczamy firmę Malmar, realizującej usługi geodezyjne pod kierownictwem Mariusza Malewskiego. Dysponuje ona doświadczoną kadrą i nowoczesnym zapleczem technicznym, dzięki czemu realizuje zadania zgodnie z obowiązującymi standardami.

Jak wygląda typowe postępowanie rozgraniczające?

Chcąc prawidłowo ustalić granice działki, specjaliści z siemiatyckiej firmy Malmar dokładnie zapoznają się z dostarczoną dokumentacją. Jak podkreśla jej przedstawiciel:

Uprawniony geodeta zbiera dane z ksiąg wieczystych,  państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz wielu innych materiałów, które będą przydatne przy odtworzeniu prawnej granicy nieruchomości. Dopiero po ich analizie, może przystąpić do prac terenowych w celu odszukania i określenia położenia znaków bądź punktów granicznych.  W czynnościach tych powinny uczestniczyć obie strony sporu, które z wyprzedzeniem otrzymują wezwanie do stawienia się na działce stanowiącej przedmiot postępowania rozgraniczającego.

Gdy strony zgadzają się na przebieg wyznaczonych linii, geodeta przygotowuje odpowiedni protokół, a także dokonuje pomiaru granicy wraz z jej trwałymi elementami zagospodarowania. Warto nadmienić, że fachowiec całą zgromadzoną dokumentację przekazuje do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Alternatywne scenariusze

Co jednak w przypadku, gdy opinia geodety nie zyskała uznania wśród właścicieli działek?  Taka sytuacja zdarza się znacznie częściej, niż można przypuszczać i wynika głównie z braku wystarczających materiałów określających punkty graniczne. Wówczas jedną z opcji jest zawarcie aktu ugody sporządzanego oddzielnie dla fragmentów bądź całych odcinków granic, dla których doszło do porozumienia. Jeśli jednak do ugody nie doszło,  cała dokumentacja przekazywana jest do organu prowadzącego sprawę (wójt, burmistrz, prezydent). Przy braku zawarcia porozumienia na drodze administracyjnej, sprawa zazwyczaj trafia do rozpatrzenia przez sąd.

Opracowanie:
Siemiatycze, Pałacowa 11 lok. 10
tel. 500 077 110
Kategorie
Warto przeczytać
Rozgraniczanie nieruchomości z firmą geodezyjną Geoformat
Usługi geodezyjne są wymagane w wielu różnych sytuacjach, nie tylko w trakcie budowy obiektu mieszkalnego lub budynku o innym charakterze. Geodeci zajmują się także przygotowywaniem różnego rodzaju map (np. mapa do...
Na czym polegają pomiary geodezyjne podczas budowy domu
Kiedy już znajdziecie działkę pod budowę swojego wymarzonego domu, to musicie pamiętać, że przed kupnem materiałów budowlanych konieczne jest poczynienie kilku ważnych kroków, w realizacji których konieczne jest...
W jakim celu sporządza się mapy numeryczne
Mapę numeryczną właściwie równie dobrze można by nazwać mapą cyfrową – i to samo w sobie wiele wyjaśnia. Jako rodzaj zapisu kartograficznego pojawiła się ona wraz z rozwojem technologii informatycznych, rewolucjonizując...
Znajdź geodetów
Jak nie tracić klientów?

Jak nie tracić klientów? Podpowiadamy!

Reklamuj się u nas