Materiał Partnera
Transport zwłok w świetle przepisów

Transport zwłok w świetle przepisów

Śmierć bliskiej osoby to tragiczne wydarzenie dla całej rodziny, ale niestety nawet w tych przykrych okolicznościach trzeba pomyśleć o czymś tak przyziemnym jak zgodny z prawem transport ciała. Zapisy legislacyjne w Polsce regulują kwestię przewożenia urny lub trumny ze zmarłym i każdy zakład pogrzebowy musi się dostosować do określonych zasad. Do czego dokładnie zobowiązują przepisy?

Prawo a transport ciała

Kwestie odnoszące się do transportu zmarłych regulują: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami oraz w sprawie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, Konwencja Wiedeńska (art. 37) oraz Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Każda profesjonalna firma pogrzebowa oferująca transport zwłok powinna zatem podlegać ustaleniom zawartym w powyższych dokumentach, dbając o to, by proces przebiegał z jednej strony godnie i uroczyście, a z drugiej – w zgodzie z prawem krajowym i międzynarodowym.

Zapisy we wspomnianych aktach prawnych dotyczą między innymi zasad higieny, rodzaju pojazdu transportującego zwłoki i jego wyposażenia i nie tylko.

Wymagania techniczne

W rozporządzeniu ministerialnym narzucono specjalne warunki techniczne, jakie powinny obowiązywać podczas każdego transportu ze zwłokami.

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że ciało zmarłej osoby można przewozić wyłącznie przystosowanymi do tego celu pojazdami, które powinny być oznakowane i mieć wyodrębnioną (na przykład przy użyciu szyby plexi) strefę szoferki. Podłoga powinna być natomiast wyłożona specjalnym, odpornym na działanie środków chemicznych materiałem. 

Ponadto należy zadbać o to, by trumna z ciałem lub urna z prochami były skutecznie zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie pokonywania trasy. Przed wyjazdem samochodu z bazy w miejscu siedziby zakładu pogrzebowego, trzeba szczelnie zalutować trumnę, aby podczas jazdy nie nastąpiło przypadkowe jej otwarcie.

Zasady higieniczne przy transporcie zwłok

Obowiązują również specjalne wytyczne sanitarne. W pojeździe transportującym zmarłą osobę powinno być wydzielone miejsce na umieszczenie i przechowywanie profesjonalnych środków dezynfekcyjnych, a także sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych dla pracowników firmy pogrzebowej.

Jest to potrzebne między innymi dlatego, że po każdym przewozie należy przeprowadzać dezynfekcję pojazdu, a zdarza się, że pogrzeby odbywają się jeden po drugim i nie zawsze jest możliwość powrotu samochodu do siedziby firmy i wykonanie tej czynności na miejscu.

Jak przewozić ciało zza granicy?

Czasem do zgonu dochodzi poza granicami kraju i wówczas usługa transportu zwłok okazuje się nieodzowna.

Dlatego renomowany zakład pogrzebowy, taki jak na przykład Amabilis, powinien załatwić w imieniu rodziny zmarłej osoby wszelkie formalności administracyjne i ubezpieczeniowe związane ze sprowadzeniem ciała do kraju. Na zlecenie rodziny może odebrać trumnę lub urnę na przykład z LOT CARGO WARSZAWA.

Szczegółowe zasady międzynarodowego transportu zwłok określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury o przewozie lotniczym ładunków wymagających szczególnego traktowania.


Kategorie
Warto przeczytać
Sprzątanie po zgonach. Jak wygląda dezynfekcja pomieszczenia?
Śmierć człowieka w zamkniętym pomieszczeniu może powodować wiele niebezpiecznych sytuacji. Dezynfekcja jest trudna i skomplikowana. Wszystko zależy od rodzaju śmierci, jak również od czasu, który minął od zgonu do...
Usługi pogrzebowe na najwyższym poziomie – zakład pogrzebowy Lethe
Śmierć bliskiej osoby zawsze jest trudnym przeżyciem dla całej rodziny, dlatego organizacje pogrzebu i załatwienie wszystkich formalności warto powierzyć profesjonalnemu zakładowi pogrzebowemu, takiemu jak Lethe Usługi...
Kompleksowe usługi pogrzebowe
Śmierć bliskich to wydarzenie, które bardzo często uniemożliwia najbliższej rodzinie normalne funkcjonowanie. Niestety na jej barkach zawsze spoczywa konieczność zorganizowania godnego pochówku, który poprzedzony jest...
Znajdź zakłady pogrzebowe