Materiał Partnera
Roczne sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej

Roczne sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Zwykle jest to jeden budynek wraz z otaczającym go terenem. Działa ona poprzez swoje organy, czyli zarząd wspólnoty. Co roku zarządca musi się rozliczyć, czyli sporządzić roczne sprawozdanie finansowe. W takim dokumencie powinien znajdować się bilans pobranych oraz wydanych pieniędzy dotyczący danej grupy mieszkańców.

 

Czym jest roczne sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej?

Wspólnota Mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Zgodnie z przepisami podatkowymi jest ona podatnikiem podatku od osób prawnych. W związku z tym zarząd lub zarządca musi w taki sposób prowadzić ewidencję wspólnoty, aby prawidłowo ustalić dane do deklaracji rocznej CIT oraz ustalić podatek, jeżeli taki powstanie.

Sprawozdawczość finansowa wspólnot mieszkaniowych nie jest zdefiniowana w żadnych przepisach. Ustawa o własności lokali w art. 29 ust. 1 mówi, że „Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej określoną przez wspólnotę mieszkaniową ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej”. Rolą zarządu lub zarządcy jest zaproponowanie uchwały, w której Wspólnota określi sposób prowadzenia ewidencji finansowej.

Zarządca ma obowiązek wykazać wszystkie rozchody wspólnoty z tytułu: ciepła, wody, prądu, sprzątania, konserwacji, wynagrodzenia zarządcy, ubezpieczenia czy innych . Musi on także zestawić koszty wraz z przychodami. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami może dać wynik dodatni, czyli nadwyżkę lub wynik ujemny, oznaczający stratę. Zarówno straty, jak i nadwyżki muszą zostać rozliczone.

 

Trzeba zaznaczyć, że sprawozdanie musi być zrozumiałe oraz dokładne i powinno w odpowiedni sposób pokazywać stan finansów i majątku wspólnoty. Zdarza się, że zawiera ono załączniki, na przykład wykaz dłużników wspólnoty. Roczne sprawozdanie finansowe to jeden spójny dokument, który jest przyjmowany lub odrzucany przez wspólnotę mieszkaniową. Musi ono zostać przedłożone na rocznym zebraniu właścicieli oraz wysłane na minimum 7 dni przed jego odbyciem. Wspólnota omawia sprawozdanie oraz dyskutuje na temat jego przyjęcia bądź odrzucenia. Ponadto zapada decyzja, w jaki sposób rozliczyć nadwyżki lub straty.    

 

Kto przygotowuje sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej?

Zgodnie z zasadami, sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej musi wykazać wszystkie zdarzenia gospodarcze. W związku z tym bardzo ważna jest jego dokładność oraz rzetelność. Takie sprawozdania finansowe tworzy spółka WSPÓLNOTA. Ponadto zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami na terenie Lubania oraz innych dolnośląskich miejscowości. Podejmuje się ona rzetelnego prowadzenia księgowości wspólnot, wykonuje sprawozdawczość finansową, prowadzi planowanie finansowe i gospodarcze oraz windykację zaległości.

Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej jest bardzo ważnym dokumentem, który musi być przygotowany w odpowiedni sposób oraz zawierać określone elementy. Powinno być wykonane przez doświadczoną osobę, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie błędów.

Kategorie
Warto przeczytać
Na czym polega obsługa kadr i płac?
Każda firma, niezależnie od swej wielkości powinna zapewnić swoim pracownikom odpowiednią obsługę kadrowo-płacową. Dla mniejszych firm, zatrudniających zaledwie kilka osób, utworzenie własnego działu kadrowo płacowego...
Kompleksowa obsługa księgowa w firmie – biuro rachunkowe Sigma
Prowadzenie działalności gospodarczej to skomplikowane przedsięwzięcie… ale tylko, gdy nie mamy do dyspozycji dobrej księgowej, a najlepiej całego biura rachunkowego. Profesjonaliści z firmy Sigma ulokowanej w Redzie z...
Jakie rozliczenia oferuje biuro rachunkowe?
Rozliczenia firm i dbanie o rachunki we własnym przedsiębiorstwie stanowią duże wyzwanie, które zajmuje sporo czasu. Bez znajomości podstawowych zasad księgowości, raczej nie ma się szans na ich właściwe prowadzenie. Z...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe
Jak nie tracić klientów?

Jak nie tracić klientów? Podpowiadamy!

Reklamuj się u nas