Materiał Partnera
Budowa i działanie barier mikrofalowych

Budowa i działanie barier mikrofalowych

Systemy zabezpieczeń mienia oparte na barierach mikrofalowych cieszą się rosnącą popularnością. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę to, że są niewidzialne dla włamywaczy, niewrażliwe na czynniki atmosferyczne, a przy tym niezwykle skuteczne. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu, jak działają takie bariery i w jakich miejscach sprawdzają się najlepiej.

Zasady działania bariery mikrofalowej

Podstawę funkcjonowania bariery mikrofalowej stanowi wiązka elektromagnetyczna o wysokiej częstotliwości, wytworzona pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Kiedy do odbiornika dociera informacja o jakichkolwiek zakłóceniach sygnału, odpowiednio zaprogramowany procesor zajmuje się ich analizą. Jeżeli uzna, że zakłócenia te wywołali intruzi, uruchomiony zostanie alarm.

Co bardzo istotne, alarm nie uruchomi się wówczas, gdy w obszar działania wiązki wbiegnie niewielkie zwierzę albo pojawią się tam poruszone wiatrem liściem – podkreśla przedstawiciel firmy ATLine, specjalizującej się w technologiach chroniących mienie. – Współczesne systemy zabezpieczeń programowane są w taki sposób, aby reagować wyłącznie na działania człowieka i nie wszczynać fałszywych alarmów.

O skuteczności takiego zabezpieczenia decyduje również to, że bariera mikrofalowa wykrywa próby jej oszukania lub wyłączenia. Zaślepianie albo przekręcanie czujek, przesuwanie ich, otwieranie obudowy – wszelkie działania tego rodzaju także doprowadzą do uruchomienia alarmu. Alarm, dodajmy jeszcze, może być dwojakiego rodzaju:

  • dźwiękowy, odstraszający intruzów od dalszych prób włamania,

  • informujący stosowne służby lub funkcjonariuszy ochrony o konieczności natychmiastowej interwencji.

Zastosowanie barier mikrofalowych

Systemy zabezpieczeń oparte na barierach mikrofalowych znajdziemy zarówno na prywatnych posesjach, jak i w obiektach wielkopowierzchniowych, takich jak:

  • fabryki, rafinerie i elektrownie,

  • gmachy instytucji publicznych,

  • obiekty wojskowe,

  • areszty i więzienia (w których służą nie tylko zabezpieczeniu przed intruzami, ale przede wszystkim przed ucieczką osadzonych).

W tych wszystkich miejscach bariery mikrofalowe sprawdzają się ze względu na swoje liczne zalety. Oprócz wspomnianej już niewidoczności, odporności na czynniki atmosferyczne oraz zdolności do rozróżniania obcych obiektów, wspomnieć warto jeszcze o możliwości montowania czujek mikrofalowych w niemal dowolnych miejscach. Nie tylko przy drzwiach i oknach budynku, ale także już na jego peryferiach, dzięki czemu alarm zadziała, zanim intruz będzie miał szansę cokolwiek uszkodzić.

Jak nie tracić klientów?

Jak nie tracić klientów? Podpowiadamy!

Reklamuj się u nas