Materiał Partnera
Jakie są różnice w naklejaniu tapet bez pasowania wzoru, z pasowaniem prostym i z przesunięciem?

Jakie są różnice w naklejaniu tapet bez pasowania wzoru, z pasowaniem prostym i z przesunięciem?

Sposób, w jaki pasujemy tapety na ścianę, jest bezpośrednio uzależniony od rodzaju nadrukowanego na brytach wzoru. Niektóre tapety w ogóle nie wymagają pasowania wzoru, inne są przeznaczone do pasowania prostego lub z przesunięciem. Od rodzaju pasowania zależy nie tylko stopień trudności przy układaniu, ale także obliczanie ilości potrzebnej tapety. Dowiedz się, jak pasować różne typy tapet i jak obliczać konieczną liczbę rolek.

Wprawny fachowiec jest w stanie określić typ pasowania tapety na podstawie wzoru na brycie lub zdjęcia z katalogu, które przedstawia wytapetowaną ścianę. Dla laika najlepszym sposobem jest zapamiętanie znaczenia piktogramów umieszczanych na rolkach tapet.

4 typy pasowania tapet na ścianę

Dostępne na rynku tapety można podzielić na cztery grupy ze względu na typ pasowania brytów:

  • tapety bez pasowania – najprostszy w układaniu typ tapety na ścianę, który jest oznaczony piktogramem złożonym z poziomej strzałki (wzór na brycie), pionowej kreski (ściana) i okręgu lub cyfry 0 (oznacza brak pasowania) – pasowania nie wymagają tapety jednolite, zadrukowane pionowymi wzorami (najczęściej liniami), które nie wychodzą poza obręb brytu na neutralnym, jednolitym tle,
  • tapety z pasowaniem prostym – oznaczone są piktogramem złożonym z pionowej kreski i dwóch poziomych, znajdujących się na tej samej wysokości strzałek, skierowanych do siebie grotami: oznacza to, że należy połączyć wzory na sąsiednich brytach bez przesunięcia – na rolce może też znajdować się podana w centymetrach lub calach wartość, która oznacza długość brytu, na której mieści się cały wzór (jedno powtórzenie),
  • tapety pasowane z przesunięciem – ten typ pasowania dotyczy tapet, których wzór tworzy na ścianie rodzaj szachownicy: oznaczone są piktogramem z dwoma strzałkami z grotami skierowanymi do siebie, lecz umieszczonymi na różnej wysokości (oznaczenie przesunięcia) – na brycie podane są dwa wymiary w centymetrach lub calach: jeden oznacza powtarzalność, a drugi przesunięcie wzoru,
  • tapety z odwróconym pasowaniem wzoru – na brycie widnieje piktogram z dwoma strzałkami pionowymi: jedna ma grot skierowany do góry, a druga do dołu, co oznacza, że kolejne bryty należy obracać o 180° względem siebie.

Jak obliczyć ilość potrzebnej tapety?

Typ pasowania wzoru rzutuje też na sposób obliczania ilości potrzebnej tapety. Specjalista reprezentujący sklep online z tapetami ściennymi Kraina Barw podpowiada, jak poradzić sobie z kalkulowaniem liczby rolek: – Najłatwiejsze są obliczenia w przypadku tapet bez pasowania: wystarczy ustalić powierzchnię ściany przeznaczonej do tapetowania i podzielić przez powierzchnię tapety z jednej rolki (w ten sposób poznamy liczbę potrzebnych rolek). Do uzyskanej liczby trzeba dodać około 10% na przycinanie i ewentualne błędy. Najbezpieczniej jest dokupić dodatkową rolkę. Z kolei przy tapecie z pasowaniem prostym najpierw należy obliczyć liczbę brytów, dzieląc szerokość ściany przez szerokość brytu. Na przykład 4 m ściany podzielone przez 0,53 m szerokości tapety daje ponad 7,5 (należy zaokrąglić do 8) pasków tapety. Następnie należy ustalić długość pojedynczego brytu: w tym celu do wysokości ściany wystarczy dodać połowę wysokości wzoru na tapecie. Jeżeli na przykład ściana jest wysoka na 2,5 m, a wzór na 60 cm, to długość brytu należy zaplanować na minimum 2,8 m. Z obliczeń wynika, że do pokrycia ściany potrzebujemy 8 pasków tapety, każdy o długości 2,8 m. Przy założeniu, że jedna rolka tapety ma długość 10 m, to należy kupić 3 rolki. Identycznie można obliczyć ilość tapety pasowanej z przesunięciem – z tą różnicą, że do długości każdego paska tapety należy doliczyć wartość przesunięcia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej zwrócić się o pomoc do sprzedawcy tapet. Nasi Klienci mogą liczyć na praktyczne porady i weryfikację własnych obliczeń.

Praktyczne porady na temat pasowania tapet 

Jeżeli masz do pomocy drugą osobę, to wystarczy położyć idealnie pionowo pierwszy bryt, a następnie dopasowywać wzory i docinać kolejne paski tapety na ścianie. Bezpieczniejszą metodą, polecaną szczególnie przy pierwszych próbach tapetowania, jest spasowanie i wstępne przycięcie tapet na podłodze.

W tym celu należy oczyścić podłoże i zabezpieczyć folią malarską. Zmierz wysokość ściany i przytnij pierwszy pasek tapety z zapasem około 10 cm. Następnie dopasuj i przytnij z kilkucentymetrowym zapasem pozostałe bryty. Na przyciętych brytach zaznacz kolejność układania (numerowanie na końcówkach, które zostaną odcięte) oraz kierunki (góra/dół), aby przypadkowo nie obrócić brytu. Dopiero tak przygotowane tapety pokryj klejem lub – jeżeli układasz tapety na flizelinie – aplikuj klej na ścianę i rozpocznij montaż brytów.

Podsumowując: klejenie tapet, które nie wymagają pasowania lub posiadają wzór do pasowania prostego, to zadanie dla każdego. Tapety pasowane z przesunięciem są nieco bardziej wymagające – nie tyle w samym klejeniu, ile w planowaniu ilości potrzebnego materiału. Jeżeli nie ogranicza Cię ilość materiału i skorzystasz z porad z tego artykułu, możesz samodzielnie położyć każdą tapetę.