Materiał Partnera
Zastosowanie tłucznia w kolejnictwie?

Zastosowanie tłucznia w kolejnictwie?

Tłuczeń to kruszywo pochodzące ze skał mineralnych, najczęściej bazaltów, które uzyskiwane jest poprzez ich łamanie. To popularny rodzaj kruszywa wykorzystywany na wiele sposobów. Powszechnie jednak, z uwagi na swoją formę, tłuczeń chętnie stosowany jest w kolejnictwie. Jakie cechy tłucznia wpływają na to, że jest idealnym kruszywem w budownictwie liniowym?

Tłuczeń do budowy torów kolejowych

Tłuczeń to naturalne kruszywo łamane pochodzące ze skał magmowych, niektórych skał metamorficznych i osadowych. Pozyskiwane jest w kopalniach poprzez łamanie litych skał. Z uwagi na sposób wydobywania tłucznia charakteryzuje się on ostrymi krawędziami, najczęściej występuje w postaci zbliżonej do kształtu ostrosłupów lub sześcianów. Dzięki temu posiada on istotną z punktu widzenia budownictwa kolejowego cechę, czyli łatwo się klinuje.

W budownictwie kolejowym tłuczeń wykorzystywany jest do budowy nawierzchni torowej. Stanowi warstwę podsypki, na której układane są podkłady kolejowe, a na nich szyny. Tłuczeń przeznaczony do budowy nawierzchni torowej musi spełniać normę europejską PN-EN 13450. Wymagane cechy takiego tłucznia to wysoka wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, odporność na rozdrabianie i wietrzenie oraz mała nasiąkliwość. Jest to szczególnie istotne, ponieważ wykorzystany w ten sposób tłuczeń przeznaczony jest do długoletniej eksploatacji oraz poddawany jest dużym obciążeniom. Istotna jest też granulacja tłucznia, która mieści się w przedziale 31,5-63 mm.

Tłuczeń na podsypkę kolejową

Alternatywą dla naturalnych skał jest tłuczeń pochodzący z recyklingu, którego użycie dopuszcza norma PN-EN 13450, jednak bezwzględnie musi on spełniać określone przez nią wymagania. Tłuczeń z recyklingu to najczęściej używana wcześniej podsypka poddana zabiegom uszlachetniania, to znaczy jest ponownie przesiewana i płukana w celu pozbawienia jej zabrudzeń i pyłów. Ponownie wykorzystywany tłuczeń nie może pochodzić jednak z miejsc, w których był narażony na znaczne zanieczyszczenia, takie jak oleje, żużel, węgiel lub substancje niebezpieczne. Unika się więc stosowania tłucznia pochodzącego na przykład z przejazdów kolejowych.

Tłuczeń jest wydobywany z licznych polskich złóż, które występują na południu Polski. Bogaty asortyment wszelkich kruszyw naturalnych z dostawą oferuje Complex Car, sprzedawca tłucznia, żwiru, piasku i innych ważnych dla budownictwa kruszyw. Oferowane produkty spełniają wszelkie wymagane normy.

Jak nie tracić klientów?

Jak nie tracić klientów? Podpowiadamy!

Reklamuj się u nas