Materiał Partnera
Wykorzystanie dronów w pomiarach geodezyjnych

Wykorzystanie dronów w pomiarach geodezyjnych

Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne stały się prawdziwie rewolucyjnym wynalazkiem, który odmienił oblicze nie tylko współczesnej armii, ale też przemysłu, rekreacji, a nawet nauki. Jedną z dziedzin, w której użycie dronów odgrywa obecnie niezwykle istotną rolę, jest geodezja. W jaki sposób drony umożliwiają dokonywanie pomiarów geodezyjnych i do czego służą te metody?

Możliwości i korzyści zastosowania dronów w geodezji

Bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane są przez geodetów do fotografowania obszarów i obiektów, dostarczając tym samym dużej ilości danych. Do zalet tej metody, nazywanej fotogrametrią, należy przede wszystkim możliwość uzyskania wysokiej rozdzielczości zdjęć, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie niezwykle precyzyjnych pomiarów.

Użycie drona pozwala wykonać wiele różnych ujęć tego samego punktu i dokładnie odwzorować kształty, wysokości oraz wymiary obiektów na zdjęciu. - Mówi przedstawiciel przedsiębiorstwa geodezyjnego Format z siedzibą w Gliwicach. - W połączeniu z technologią skanowania laserowego można dzięki temu uzyskać chmury punktów wraz ze współrzędnymi geograficznymi nawet na terenach trudno dostępnych. Istotnym atutem fotogrametrii jest również fakt, że precyzyjne pomiary nawet dużej ilości punktów dokonywane są w stosunkowo krótkim czasie.

Warto przy tym zaznaczyć, że wszelkie opracowania geodezyjne utworzone na podstawie zdjęć z dronów można zestawić z informacjami zawartymi na mapach zasadniczych lub warstwicowych. Specyfikę danego opracowania można przy tym dostosować do indywidualnych potrzeb związanych z realizowanym zadaniem – czy będzie to inwentaryzacja, modernizacja czy też inspekcja obiektu.

Drony a opracowania geodezyjne

Dane uzyskane przy pomocy dronów pozwalają na realizację różnego rodzaju opracowań geodezyjnych przydatnych w wielu branżach. Na szczególną uwagę zasługuje tu wspomniana wcześniej fotogrametria, którą wykorzystuje się do opracowania ortofotomapy. Ortofotomapą nazywamy zdjęcie wykonane z ptasiej perspektywy, czyli z lotu ptaka, które po korekcie niwelującej odchylenia i odkształcenia zyskuje jednolitą skalę. Dzięki temu może ono służyć jak tradycyjna mapa, niezwykle precyzyjna i dokładnie odwzorowująca wszelkie detale danego obszaru. To praktyczne narzędzie wykorzystywane m.in. w pracach projektowych oraz inwentaryzacyjnych, prowadzonych np. na terenach górniczych (np. przy identyfikacji wyrobisk). Oprócz ortofotomapy punkty uzyskane dzięki fotogrametrii pozwalają również na tworzenie innych opracowań, w tym trójwymiarowych, czyli modeli 3D. Jak więc się okazuje, drony to technologia o wszechstronnym zastosowaniu w geodezji.

Kategorie
Warto przeczytać
Skanowanie 3D w pracach geodezyjnych
Współczesna geodezja coraz częściej sięga po nowoczesne technologie cyfrowe dające bogate możliwości projektowania, inwentaryzacji i planowania przestrzeni. Przykładem tego typu usług stanowiących alternatywę dla...
Geodeta, którego szukasz – poznaj firmę AFS Radosław Bernaciak
Dobry geodeta musi posiadać duże doświadczenie, oferować szeroki zakres usług i dysponować precyzyjnym sprzętem pomiarowym. Wszystko to znajdziemy w firmie, którą prowadzi Radosław Bernaciak. Skorzystanie z jego...
Jak przeprowadzane są odwierty geologiczne?
Realizacja inwestycji budowlanej, niezależnie od jej charakteru, wymaga przeprowadzenia różnego rodzaju badań i analiz oraz sporządzenia stosownej dokumentacji, na której podstawie będzie można uzyskać pozwolenie na...
Znajdź geodetów