Materiał Partnera
Dziennik jako element księgi rachunkowej

Dziennik jako element księgi rachunkowej

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do ewidencjonowania operacji gospodarczych swojej firmy. Większość form działalności, które funkcjonują na pełnej księgowości, wiąże się z koniecznością prowadzenia księgi rachunkowej, czyli systemu rejestracji działań księgowych. Każda księga rachunkowa powinna zawierać kilka niezbędnych elementów, jak na przykład dziennik. Jak więc należy prowadzić księgę rachunkową, a w szczególności dziennik?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe to system rejestracji dotyczący firm, których działalność jest oparta na tak zwanej pełnej księgowości. Prowadzi się je w polskiej walucie, czyli w PLN i w języku polskim. Muszą być prowadzone także w sposób rzetelny, bezbłędny sprawdzalny i na bieżąco. Stanowią one zbiór zapisów księgowych i ich sum. Księga rachunkowa składa się z dziennika, księgi głównej, księgi pomocniczej, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych oraz z wykładu składników aktywów i pasywów zwany inwentarzem.

Czym jest dziennik?

Dziennik jest jednym z podstawowych elementów ksiąg rachunkowych. Stanowi on chronologiczny zbiór zdarzeń, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym jednostki. Dziennik musi być zestawiony tak, aby możliwe było uzgodnienie obrotów firmy wraz z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Zapisy w dzienniku należy kolejno numerować, a sumy zapisów, czyli obroty, muszą być liczone w sposób ciągły. Dokonywanie zapisów musi umożliwiać ich powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Dzięki prawidłowej numeracji w dzienniku, możliwe jest natomiast jednoznaczne powiązanie z dowodami księgowymi, które stanowią podstawę wprowadzonych treści. Zasadę tę określa ustęp 2 w artykule 14 ustawy. Warto pamiętać, że firma może tworzyć dzienniki częściowe, w których zdarzenia grupuje się według ich rodzaju. Jeśli jednostka decyduje się na takie rozwiązanie, należy ten fakt opisać w zasadach polityki rachunkowości. Przy takim typie dziennika również należy umieścić zestawienie obrotów tych dzienników za kolejne okresy sprawozdawcze.

Dziennik komputerowy i program księgowości internetowej

Funkcjonowanie jednego dziennika o bardzo dużej objętości lub kilku częściowych jest możliwe przy wykorzystaniu systemu informatycznego. Korzystanie z takiego systemu jest jednak nieco skomplikowane dla początkującego przedsiębiorcy. Z tego powodu biura rachunkowe, takie jak biuro księgowe Atoran, oferują pomoc swoim klientom i doradzają, jak prawidłowo korzystać z oprogramowania. Przy takim rozwiązaniu istnieje jednak obowiązek, aby zapis księgowy był wyposażony w automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika. Program księgowy musi także umożliwiać ustalenie danych osoby odpowiedzialnych za wprowadzoną treść. Zgodność sumy zapisów zawartych w dzienniku z łącznymi obrotami kont syntetycznych świadczy o tym, że operacje gospodarcze w księgach rachunkowych w danym okresie są kompletne i poprawnie ujęte.

Kategorie
Warto przeczytać
Kiedy warto skorzystać z pośrednictwa kredytowego?
Z pośrednictwa kredytowego warto skorzystać, jeśli nie dysponujemy odpowiednią wiedzą, dotyczącą finansów lub jeśli nie mamy czasu na samodzielne porównywanie bankowych ofert. Warto z niego skorzystać zarówno w...
Jakie pełnomocnictwa może otrzymać biuro księgowe?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami biura księgowe mogą zostać upoważnione przez przedsiębiorcę do załatwiania wszelkich spraw podatkowych i innych należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli...
Co wchodzi w zakres obsługi kadrowo-płacowej?
W polskich warunkach gospodarczych obsługa kadrowo-płacowa jest przedmiotem kompetencji biur rachunkowych, pracowników księgowych zatrudnionych w danej firmie, ale również biur doradztwa podatkowego. W zależności od...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe