Terminy wystawiania faktur – najważniejsze informacje

Terminy wystawiania faktur – najważniejsze informacje

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 roku istnieje kilka terminów wystawiania faktur. Co więcej, możliwe jest także wystawienie dokumentu jeszcze przed dokonaniem dostawy. O czym więc powinien pamiętać przedsiębiorca?

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Zasada ogólna związana z wystawianiem faktur

Jak podaje art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towaru lub została wykonana usługa. Warto przy tym podkreślić, że obowiązek ten dotyczy również wystawiania faktur zaliczkowych, które dokumentują otrzymanie części zapłaty. 

Wystawienie faktur przed dokonaniem dostawy towaru lub usługi

Zgodnie z brzmieniem art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, przedsiębiorca może wystawić fakturę przed dokonaniem sprzedaży – jednak nie wcześniej niż 30 dni przed:

  • dokonaniem dostawy towaru,
  • wykonaniem usługi,
  • otrzymaniem całości lub części zapłaty.

Należy przy tym podkreślić, że jest to termin nieobowiązujący faktur związanych z dostawą i świadczeniem usług, w przypadku których pojawia się informacja dotycząca tego, jaki okres rozliczeniowy dokumentują, np. opłat za media, usług najmu, dzierżawy, leasingu.

Warto wiedzieć, że jeśli w momencie wystawiania faktury nie jest znana dokładna data dostawy towaru lub świadczenia usługi, nie trzeba jej wskazywać.

Wyjątki od zasady ogólnej

Trzeba mieć świadomość, że ustawodawca wprowadził kilka wyjątków od zasady ogólnej. Wtedy fakturę należy wystawić nie później niż:

  • 30 dnia od momentu wykonania usługi – dotyczy świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
  • 60 dnia od momentu wydania towarów – dotyczy dostawy książek drukowanych (poza mapami i ulotkami) oraz gazet, czasopism,
  • 90 dnia od wykonania czynności ­– np. czynności polegających na drukowaniu książek, gazet, czasopism, magazynów,
  • 7 dnia od określonego umową dnia zwrotu opakowania – jeśli nabywca nie dokona zwrotu opakowania objętego kaucją, fakturę należy wystawić nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowania,
  • w dniu upływu terminu płatności – dotyczy to m.in. dostaw energii cieplnej, elektrycznej, chłodniczej, świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Skorzystaj z usług biura rachunkowego, by wiedzieć więcej

Dotrzymywanie terminów wystawiania faktur bywa dość skomplikowane. Jeśli nie masz pewności, w jakim okresie należy wystawić dokument, zdaj się na wiedzę i doświadczenie biura rachunkowego. Wybierz usługi firmy, która posiada certyfikaty branżowe potwierdzające kwalifikacje, wyróżnia się pozytywnymi rekomendacjami innych przedsiębiorców, świadczy usługi doradcze, przejmuje na siebie odpowiedzialność wynikającą ze świadczonych usług. Stawiając na profesjonalne biuro rachunkowe, będziesz czuć się pewniej w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności. 

Kategorie
Warto przeczytać
Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
Sprawozdanie finansowe, w myśl obowiązujących międzynarodowych standardów rachunkowości, ma za zadanie przedstawić w sposób uporządkowany sytuację finansową danego podmiotu gospodarczego oraz jego finansowe wyniki. Aby...
Pożyczka krótkoterminowa lub ratalna na nagłe problemy finansowe
Rynek pożyczek pozabankowych przeszedł w ostatnich czasach ewolucję. Trzeba przyznać, że wiele firm może poszczycić się elastycznym podejściem do klienta, nowoczesnością i ekspresową obsługą. Wiele z nich "przeniosło"...
Różnice między księgowością pełną a uproszczoną
Jednym z obowiązków właścicieli firm jest ewidencjonowanie operacji finansowych prowadzonego przedsiębiorstwa. Sposób rejestrowania wydatków zależy od formy prowadzonej działalności oraz od wielkości osiąganych...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe
Jak nie tracić klientów?

Jak nie tracić klientów? Podpowiadamy!

Reklamuj się u nas