Materiał Partnera
Tyczenie budynku krok po kroku

Tyczenie budynku krok po kroku

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wszystkie obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę, podlegają tyczeniu geodezyjnemu. Geodeta wytycza budynek w oparciu o projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania działki, których poprawność sprawdza jeszcze przed rozpoczęciem pracy w terenie. Wiele uwagi poświęca przy tym zachowaniu wymaganych odległości między planowanym budynkiem a granicami działki oraz sąsiednimi budynkami.

Co to jest tyczenie budynku?

Tyczenie budynku to zespół czynności geodezyjnych, których celem jest wskazanie w terenie bądź na realizowanym obiekcie punktów o założonym położeniu w układzie odniesienia i oznaczenie tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy. Taka fachowa definicja może być niezrozumiała dla laika, dlatego o przełożenie jej na prostszy język poprosiliśmy eksperta z firmy LIMBUS, która świadczy usługi geodezyjne w okolicach Wejherowa i Pucka. Oto co miał nam do powiedzenia:

Mówiąc najprościej, tyczenie budynku polega na przeniesieniu w teren obiektu z projektu architektonicznego. Na podstawie projektu, map i pomiarów terenowych, geodeta wyznacza usytuowanie budynku na działce względem jej granic, charakterystycznych punktów w otoczeniu oraz stron świata. Tyczenie budynku jest potrzebne wykonawcom. Wyznaczony przez geodetę obrys i punkty charakterystyczne budynku ułatwiają pracownikom ekipy budowlanej idealne odwzorowanie w rzeczywistości obiektu przedstawionego w projekcie.

Jak przebiega tyczenie budynku?

Ponieważ tyczenie budynku jest równoznaczne z rozpoczęciem prac budowlanych na działce, można przeprowadzić je dopiero po uzyskaniu zgody na budowę (ewentualnie po zgłoszeniu budowy – również w takich przypadkach niekiedy wymagane jest tyczenie geodezyjne). Tyczenie budynku najlepiej przeprowadzić już po usunięciu warstwy humusu. Prace z użyciem ciężkiego sprzętu z dużym prawdopodobieństwem zniszczyłyby wyznaczone przez geodetę punkty i obrysy.

Pracę w terenie geodeta rozpoczyna od odszukania osnowy geodezyjnej. Jeśli nie daje ona możliwości wytyczenia obiektu, zakłada osnowę realizacyjną. Następnie dokonuje pomiaru kontrolnego granic nieruchomości. Jeśli ustalone wcześniej punkty graniczne uległy uszkodzeniu lub przemieszczeniu, konieczne jest ich wznowienie (co wymaga zgłoszenia do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej o Kartograficznej). W kolejnym kroku geodeta sprawdza projekt zagospodarowania terenu, po czym przystępuje do opracowania geodezyjnego – pozyskuje dane do wytyczenia wybraną metodą i sporządza szkic dokumentacyjny.

Kolejnym etapem prac jest wytyczenie głównych punktów projektowanego obiektu, jego osi i punktów charakterystycznych. Podczas tyczenia geodeta powinien prowadzić szkic tyczenia, a po zakończeniu pracy dokonać pomiarów kontrolnych. Wyniki tych pomiarów również powinny być naniesione na szkic. Następnie wykonywane są kontrolne pomiary długości i przekątnych między punktami oraz odległości od elementów istniejących na działce. Po wytyczeniu punktów należy przenieść je na ławy budowlane w odległości do 2 m od planowanego wykopu. Następnie geodeta oznacza wysokość budynku w terenie. W tym celu używa reperów roboczych, które zakłada na trwałych elementach terenowych, np. na drzewach.

Na zakończenie prac, geodeta przekazuje szkic kierownikowi budowy i dokonuje wpisu w dzienniku budowy. Podpis geodety pod datą przeprowadzenia tyczenia jest niezbędny do formalnego rozpoczęcia budowy.

 

 

Kategorie
Warto przeczytać
Zakład usług geodezyjnych Geo Nord - kompleksowe usługi geodezyjne
Jeśli w związku z realizacją inwestycji potrzebujesz usług firmy geodezyjnej, możesz skorzystać z pomocy Geo-Nord z Ustki. Zatrudnieni w niej specjaliści zajmują się wykonywaniem pomiarów w terenie, w tym pomiarów...
Czym zajmuje się ZUD i kiedy potrzebne jest uzgodnienie dokumentacji projektowej?
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej jest to istniejący w większości starostw powiatowych organ, który zajmuje się koordynacją projektów zgłaszanych przez inwestorów. Planujesz budowę poza własną działką?...
W jaki sposób firma Geonivel wyróżnia się spośród innych?
Geodezja to skomplikowana dziedzina, jednak firm geodezyjnych z pewnością nie brakuje. Każdy potrzebujący może z łatwością skorzystać z ich usług. Sprawia to, że czasem trudno wybrać tę najlepszą, bo dla laika firmy...
Znajdź geodetów