Materiał Partnera
Zakład usług geodezyjnych Geo Nord - kompleksowe usługi geodezyjne

Zakład usług geodezyjnych Geo Nord - kompleksowe usługi geodezyjne

Jeśli w związku z realizacją inwestycji potrzebujesz usług firmy geodezyjnej, możesz skorzystać z pomocy Geo-Nord z Ustki. Zatrudnieni w niej specjaliści zajmują się wykonywaniem pomiarów w terenie, w tym pomiarów działek budowlanych, rolnych i innego typu. Są też odpowiedzialni m.in. za sporządzanie map, osnów geodezyjnych i pomiarów wysokościowych.  Chcesz poznać szerzej zakres obowiązków geodety? Przeczytaj nasz artykuł.

Jakie zlecenia wykonuje Zakład Usług Geodezyjnych?

Z usług geodezyjnych korzystają zarówno instytucje, firmy budowlane, deweloperzy, jak i prywatni inwestorzy, którzy potrzebują obsługi geodezyjnej przy budowie domu, przy wytyczaniu granic działki, albo przy sporządzaniu map. Zakład Usług Geodezyjnych Geo-Nord zajmuje się między innymi sporządzaniem i aktualizacja map zasadniczych, poprzez wykonywanie pomiarów geodezyjnych, obliczenia geodezyjne oraz sporządzenie dokumentacji i zdjęć terenowych.

Doświadczeni geodeci wykonują między innymi takie zlecenia, jak:

  • rozgraniczanie i wskazanie granic nieruchomości;
  • sporządzanie map zasadniczych i map do celów projektowych;
  • wytyczanie obiektu budowlanego w terenie;
  • odbiory budynków i pomiary powykonawcze.

Zakład Usług Geodezyjnych Geo-Nord świadczy kompleksowe usługi geodezyjne na najwyższym poziomie. W zakresie usług jest też doradztwo, oraz pomoc w załatwieniu spraw administracyjnych, dotyczących kontaktów z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, to skontaktuj się z nim już teraz.

Dlaczego warto współpracować z Zakładem Usług Geodezyjnych Geo-Nord?

Współpracę z Zakładem Usług Geodezyjnych można rozpocząć jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, choćby po to, by geodeta określił warunki gruntowe na działce, której zakupem jesteśmy zainteresowani. Przed rozpoczęciem projektowania, konieczne może być wykonanie usług kartograficznych, czyli sporządzenie map geodezyjnych lub zasadniczych. Jeśli potrzebne jest wykonanie podziałów geodezyjnych czy rozgraniczenie działek. Do wykonania projektu budowlanego domu niezbędne jest uzyskanie mapy do celów projektowych, czyli aktualizacja mapy zasadniczej.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę geodeta z Geo-Nord zajmuje się wytyczeniem budynku w terenie, zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu, a także wytyczeniem przyłączy. Natomiast po zakończeniu budowy geodeta wykonuje pomiar powykonawczy oraz inwentaryzację powykonawczą stojącego już budynku.

Opracowanie:
Kategorie
Warto przeczytać
Jakie uprawnienia może posiadać geodeta?
Usługi geodezyjne są dziś bardzo popularne, a częstość ich wykorzystania wiąże się z możliwością samodzielnego budowania domów, kupowania i sprzedawania gruntów czy innych inwestycji. Geodeci mogą posiadać różne poziomy...
Podział nieruchomości – etapy i wybór wykonawcy
Posiadanie działki budowlanej, rekreacyjnej, uprawnej wiąże się z możliwością jej podziału, niezbędnego na przykład do przekazania jej dwójce dzieci lub sprzedaży części gruntu. Taki podział związany jest z...
Czym zajmuje się ZUD i kiedy potrzebne jest uzgodnienie dokumentacji projektowej?
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej jest to istniejący w większości starostw powiatowych organ, który zajmuje się koordynacją projektów zgłaszanych przez inwestorów. Planujesz budowę poza własną działką?...
Znajdź geodetów