Materiał Partnera
Jak powinna wyglądać polityka rachunkowości w firmie?

Jak powinna wyglądać polityka rachunkowości w firmie?

Nowoczesne przedsiębiorstwa muszą opracować i wdrożyć politykę rachunkowości. Stanowi ona zestaw zasad finansowych, zgodne z którymi prowadzone są księgi rachunkowe. Są to zatem konkretne reguły i praktyki przyjęte w podmiocie, służące prowadzeniu rachunkowości. Polityka rachunkowości stanowi oficjalny dokument, który jest opracowywany przez księgowego i zarząd. Dowiedz się, na co warto zwrócić uwagę w trakcie jej przygotowywania!

 

Najważniejsze elementy polityki rachunkowości

Polityka rachunkowości to reguły, które muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Muszą również uwzględniać specyfikę działalności organizacji. Ten dokument powinien obrazować rzeczywistą sytuację finansową podmiotu. Z tego powodu musi umożliwiać prezentowanie informacji znaczących dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej przedsiębiorstwa. Powinien również opierać na zasadzie kontynuacji działalności w przyszłości, zasadzie memoriału oraz współmierności, wiarygodności i ostrożności.

 

Jak wskazują specjaliści Biura księgowego Selent&Słupina, dokument określany polityką rachunkowości wskazuje na wdrożone w organizacji:

 • plan kont,

 • sposób obiegu, przechowywania oraz archiwizacji dokumentacji finansowej,

 • sposób amortyzowania środków trwałych,

 • informacje o sposobie księgowania kosztów przynależących do roku poprzedniego, a realizowanych w roku następnym i wiele innych.

 

Jak tworzy się politykę rachunkowości w firmie?

W dokumencie tym powinny znaleźć się następujące informacje:

 • wyznaczony rok obrotowy i okresy sprawozdawcze,

 • zasady dokumentowania operacji dowodami księgowymi,

 • zasady wyceny i amortyzacji majątku,

 • sposób prowadzenia ksiąg,

 • oznaczenie planu kont,

 • zasady inwentaryzacji,

 • zasady archiwizacji dokumentów, okresy ich przechowywania,

 • metody prowadzenia wszelkich ewidencji,

 • zasady wyceny aktywów i pasywów,

 • zasady ustalania wyniku finansowego.

 

Biuro rachunkowe we Wrocławiu może pomóc w przygotowaniu tego dokumentu i wdrożeniu go. Dziki temu gotowa polityka rachunkowości uporządkuje i ułatwi pracę księgowym, kadrowym i całej firmie. Warto pamiętać, że muszą ją opracować jednostki, które mają swoją siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski. Są to spółki handlowe, Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne, a także spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Muszą ją wdrożyć również podmioty działające na podstawie przepisów prawa bankowego, o funduszach inwestycyjnych, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Kategorie
Warto przeczytać
Obsługa kadr i płac. Dlaczego warto zaufać profesjonalistom?
Rozwój biznesu to bardzo angażujące zajęcie. Niestety, ale obsługa kadr i płac ogromnie pochłania czas właścicieli, uniemożliwiając im skupienie się na celach i zadaniach. Jeśli nawet zatrudnią oni do tego pracowników,...
Biuro rachunkowe Pimag – dlaczego warto?
Każdy przedsiębiorca musi zadbać o prawidłowe funkcjonowanie firmy, ale również szczególnie o to, aby zarabiane pieniądze były odpowiednio rozdysponowane. Dobrze prowadzona księgowość, to klucz do sukcesu. Biura...
Prowadzenie pełnej księgowości przez biuro rachunkowe Wiebro
Każda firma zobligowana jest do prowadzenia dokładnej ewidencji operacji gospodarczych. Jednak nie zawsze rodzaj księgowości jest taki sam. Wszystko zależy między innymi od formy prawnej czy też rocznego przychodu...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe
Jak nie tracić klientów?

Jak nie tracić klientów? Podpowiadamy!

Reklamuj się u nas