Materiał Partnera
Koszty pogrzebu – ile kosztuje organizacja pochówku?

Koszty pogrzebu – ile kosztuje organizacja pochówku?

Kwota zasiłku pogrzebowego w Polsce od lat pozostaje niezmienna – dla rodziny osoby zmarłej wynosi dokładnie 4000 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłek osobie, która poniosła koszty organizacji pogrzebu na podstawie wniosku z niezbędnymi dokumentami, wśród których muszą znaleźć się rachunki (dowody poniesionych kosztów). Sprawdźmy, czy kwota zasiłku pokrywa faktyczne koszty organizacji pochówku.

Ile kosztuje pogrzeb?

Na całkowity koszt pogrzebu wpływa wiele czynników. Po pierwsze ceny różnią się w zależności od rejonu Polski, a nawet miejscowości, w której działa zakład pogrzebowy i znajduje się cmentarz. Po drugie wiele zależy od rodzaju artykułów funeralnych i zakresu usług pogrzebowych, na które zdecydują się bliscy zmarłej osoby. Dla przykładu: ceny trumien sosnowych w Elblągu nie przekraczają zwykle 1000 zł, tymczasem za trumnę dębową można zapłacić ok. 3000 zł. Pochówek z kremacją może okazać się opcją tańszą od tradycyjnego; nie tylko z powodu braku drewnianej trumny, ale też w związku z niższymi opłatami cmentarnymi.

4000 zł z zasiłku pogrzebowego wystarczają na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem pod warunkiem, że rodzina decyduje się na skromną uroczystość. Za co dokładnie płacą bliscy zmarłego?

Co wchodzi w zakres usług pogrzebowych?

Usługi pogrzebowe związane z organizacją pochówku obejmują odbiór zmarłego i przewiezienie go do zakładu pogrzebowego, a następnie przygotowanie ciała do złożenia w trumnie: toaletę i ubieranie. W cenę podstawowej usługi wchodzi także przygotowanie klepsydr, wystawienie trumny w kaplicy, uroczyste przewiezienie osoby zmarłej w kondukcie żałobnym na miejsce pochówku, opłacenie i przygotowanie miejsca na cmentarzu, zasypanie grobu po złożeniu w nim trumny. W koszt takiej obsługi wlicza się również sosnowa trumna oraz krzyż z tabliczką przy grobie – wymienia nasz rozmówca z Zakładu Usług Pogrzebowych Charon w Elblągu.

Koszty pogrzebu mogą wzrosnąć, jeśli rodzina zdecyduje się na oprawę muzyczną ceremonii. Kwiaty, wiązanki, wieńce – to kolejny wydatek. Osobnej opłaty wymaga publikacja nekrologów w prasie. Na zakończenie należy wspomnieć, że w koszt organizacji pogrzebu nie wlicza się wykonanie nagrobka; bliscy zmarłego często odkładają zamówienie grobowca w czasie, co pozwala im na zgromadzenie dodatkowych środków na opłacenie usług kamieniarza, a przede wszystkim na okrzepnięcie w żałobie.

Kategorie
Warto przeczytać
Co obejmuje kompleksowa obsługa pogrzebu?
Po śmierci bliskiej osoby to rodzina musi zająć się wszelkimi formalnościami związanymi z jej pochówkiem. W takiej sytuacji konieczne jest nie tylko zorganizowanie wymaganych dokumentów, lecz także wybranie formy...
Jak przebiega kremacja zwłok?
Kremacja polega na spaleniu szczątków zmarłego, które następnie umieszczane są w urnie i grzebane. Ceremonia pogrzebu jest zwykle dwuetapowa. Dzieli się ona na ostatnie pożegnanie rodziny przed spopieleniem oraz na...
Niezbędne formalności pogrzebowe
Śmierć bliskiej osoby jest doświadczeniem trudnym. W zależności od miejsca śmierci wymagane jest uzyskanie odpowiednich dokumentów, na podstawie których zakład pogrzebowy może rozpocząć procedurę pochówku. Okoliczności...
Znajdź zakłady pogrzebowe