Materiał Partnera
Jednolity Plik Kontrolny. Czym jest i jak go przygotować?

Jednolity Plik Kontrolny. Czym jest i jak go przygotować?

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych finansowych, które przedsiębiorca ma obowiązek przesyłać każdego miesiąca do urzędu skarbowego. Dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą, które są zarejestrowane do VAT i prowadzą księgi podatkowe, wykorzystując programy komputerowe. Konieczność przesyłania JPK nie jest uzależniona od wielkości firmy i dotyczy także mikroprzedsiębiorstw.

Funkcja i rodzaje JPK

Jednolity Plik Kontrolny służy usprawnieniu przesyłania danych finansowych do odpowiednich urzędów i umożliwia ich skuteczniejszą weryfikację przez uprawnione organy. Ma to na celu przyspieszenie pracy urzędów podatkowych oraz umożliwienie przeprowadzania doraźnych kontroli. Dostęp do uporządkowanych danych pozwala szybko i skutecznie wykryć nieprawidłowości i wdrożyć odpowiednie procedury ich wyjaśnienia. Jak wyjaśnia pracownik biura rachunkowego Compo-System, przedsiębiorcy są zobowiązani do comiesięcznego przesyłania danych JPK_VAT. W przypadku żądania ze strony Urzędu Skarbowego, koniecznym jest przesłanie pozostałych typów danych wchodzących w zakres JPK.

Oprócz JPK_VAT występują inne rodzaje Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ich wykorzystanie zależy od profilu i systemu działania przedsiębiorstwa. Do pozostałych obszarów, oprócz VAT, które wchodzą w zakres kontroli Ministerstwa Finansów, należą:

- faktury VAT (JPK_FA),

- księgi rachunkowe (JPK_KR),

- stan magazynu (JPK_MAG),

- wyciągi bankowych (JPK_WB),

- podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR),

- ewidencja przychodów (JPK_EWP).

Standaryzacja przesyłania danych w formie JPK ma na celu zautomatyzowanie procesu i uniezależnienie go od rodzaju programu księgowego, który jest wykorzystywany w danym przedsiębiorstwie.

Jak i gdzie składa się JPK

Każdy przedsiębiorca musi przesłać JPK do Urzędu Skarbowego nie później niż 25 dnia bieżącego miesiąca. Pliki są kompresowane przed wysyłką i przekazywane w formacie ZIP w paczkach po 60 MB. Dane wchodzące w skład Jednolitego Pliku Kontrolnego podlegają zaszyfrowaniu. Przedsiębiorca musi dysponować profilem zaufanym lub podać podczas wysyłki wysokość przychodu uzyskanego w poprzednim roku. Jeśli podatnik nie korzysta z usług biura księgowego ani nie używa do rozliczeń specjalistycznego programu rachunkowego, może wykorzystać do sporządzenia i przesłania JPK bramkę internetową dostępną na stronie Ministerstwa Finansów.

Programy komputerowe wykorzystywane do ewidencji i obsługi operacji księgowych zwykle są wyposażone w funkcje umożliwiającą wygenerowanie JPK i sprawdzenia jego poprawności pod względem formalnym. Nie gwarantują jednak kontroli pod względem merytorycznym.

Kategorie
Warto przeczytać
Czym ma się kierować organizacja NGO wybierając biuro rachunkowe
Specyfika działania organizacji pozarządowych NGO zmusza do dostosowania usług księgowych oraz finansowych do konkretnych wymogów prawnych, a także do sposobów finansowania i zarządzania NGO. Każda z organizacji powinna...
Zmiany w podatku VAT w 2020 roku
W 2020 roku dwa razy, w styczniu oraz w lipcu, w życie weszły nowe, istotne rozwiązania dotyczące podatników, w tym płatników VAT-u. Celem dodanych przepisów ma być usprawnienie działania systemu przy jednoczesnym jego...
Pożyczka krótkoterminowa lub ratalna na nagłe problemy finansowe
Rynek pożyczek pozabankowych przeszedł w ostatnich czasach ewolucję. Trzeba przyznać, że wiele firm może poszczycić się elastycznym podejściem do klienta, nowoczesnością i ekspresową obsługą. Wiele z nich "przeniosło"...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe