Materiał Partnera
Na czym polega pełna księgowość?

Na czym polega pełna księgowość?

Każdy podmiot gospodarczy, niezależnie od swego rodzaju, wielkości oraz branży w jakiej funkcjonuje, zobowiązany jest do prowadzenia księgowości, czyli zapisu wykonywanych przez siebie transakcji. Księgowość może być prowadzona na kilka sposobów, jednak zdecydowanie najbardziej zaawansowaną i najbardziej wymagającą, jest pełnia księgowość. Na czym ona polega?

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to skomplikowany system operacji, którego celem jest odtworzenie z bardzo wysoką dokładnością sytuacji finansowej firmy, której dotyczy. Inaczej niż w przypadku księgowości uproszczonej, prowadzonej przy użyciu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, księgowość pełna jest prowadzona nie tylko w celu obliczenia wysokości zobowiązań podatkowych, ale również dokładnej analizy finansów firmy lub spółki, np. w celu podejmowania dalszych inwestycji lub na użytek udziałowców. Oznacza to, że do prowadzenia księgowości pełnej niezbędna jest bardzo dokładna ewidencja wszystkich operacji związanych z przepływem finansów i środków materialnych (np. stanu magazynów)

Kogo obowiązuje pełna księgowość?

Zgodnie z obecnymi przepisami pełną księgowość muszą w każdym przypadku prowadzić spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości spoczywa również na osobach fizycznych, spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich oraz spółdzielniach, jednak tylko wtedy jeśli ich przychód netto w poprzednim roku podatkowym osiągnął pułap 5 milionów złotych. Prawo jednak nie zabrania prowadzenia pełnej księgowości podmiotom, które nie spełniają tych wymogów. Każda firma, spółka i osoba fizyczna może ją prowadzić na własne życzenie.

Jak prowadzona jest pełna księgowość?

Zakres narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia pełnej księgowości jest znacznie szerszy, niż w przypadku księgowości uproszczonej. Należą do nich między innymi dziennik, księgi – główna i pomocnicze, zestawienia obrotów oraz sald, wykaz składników pasywów i aktywów. Konieczność rejestrowania każdej, najmniej transakcji z udziałem przedsiębiorstwa sprawia, że prowadzenie księgowości pełnej jest zadaniem bardzo trudnym, wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz czasochłonnym. Dlatego niezbędna okazuje się w tym przypadku pomoc doświadczonego księgowego. Większe firmy tworzą własne działy księgowe, dla mniejszych podmiotów atrakcyjną alternatywą są usługi biur rachunkowych, takich jak biuro Fispol.

Zalety i wady pełnej księgowości

Skomplikowany system prowadzenia pełnej księgowości posiada swoje zalety i wady. Z jednej strony pozwala on stworzyć dokładny obraz sytuacji finansowej firmy, a przez to ułatwia stawianie precyzyjnych prognoz na temat przyszłości oraz planowanie inwestycji. Księgowość pełna jest również ważnym narzędziem dla udziałowców, którzy na podstawie zebranych danych są w stanie ocenić opłacalność inwestowania w firmę. Z drugiej strony z prowadzeniem tego typu księgowości wymaga zatrudnienia doświadczonego księgowego lub zespołu księgowych – wiąże się to ze sporymi kosztami.

Kategorie
Warto przeczytać
Chwilówki i podstawowe kryterium dobrej oferty.
Nieplanowane wydatki? Okazja, która może się nie powtórzyć? W takich okolicznościach zazwyczaj szukamy rozsądnej możliwości, by zrealizować swoje plany. Dla niektórych osób podejmowanie się szybkiego kredytu, jakim...
Kto musi prowadzić pełną księgowość?
W Polsce istnieje opcja prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości. Wybór konkretnego sposobu ewidencjonowania operacji gospodarczych zależy nie tylko od rodzaju działalności, lecz także rocznych dochodów i wielu...
Dlaczego przed rejestracją firmy przyjść do biura rachunkowego Sigma?
Biuro rachunkowe Sigma zajmuje się obsługą przedsiębiorstw, w zakresie prowadzenia księgowości, spraw kadrowo-płacowych i podatków. Bardzo chętnie udziela również porad osobom fizycznym i spółkom, planującym...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe